Gebelik Belirti ve Bulguları Nelerdir?

{idkey=3627b0[url=http%3A%2F%2Fwww.nazifeergen.com%2Fgebelik%2F52-gebelik-belirti-ve-bulgulari-nelerdir][title=Gebelik+Belirti+ve+Bulgular%C4%B1+Nelerdir%3F][desc=Gebeli%C4%9Fi+d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCren+veya+kesinle%C5%9Ftiren+birtak%C4%B1m+belirti+ve+bulgular+vard%C4%B1r.+Bunlar%C4%B1n+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+erken+gebelikte+g%C3%B6zlenirken+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+daha+ge%C3%A7+gebelikte+ortaya+%C3%A7%C4%B1kar.]}{cmp_start idkey=3643[url=http%3A%2F%2Fwww.nazifeergen.com%2Fgebelik%2F52-gebelik-belirti-ve-bulgulari-nelerdir][title=Gebelik+Belirti+ve+Bulgular%C4%B1+Nelerdir%3F][desc=Gebeli%C4%9Fi+d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCren+veya+kesinle%C5%9Ftiren+birtak%C4%B1m+belirti+ve+bulgular+vard%C4%B1r.+Bunlar%C4%B1n+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+erken+gebelikte+g%C3%B6zlenirken+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+daha+ge%C3%A7+gebelikte+ortaya+%C3%A7%C4%B1kar.]}

Gebeliği düşündüren veya kesinleştiren birtakım belirti ve bulgular vardır. Bunların bir kısmı erken gebelikte gözlenirken bir kısmı daha geç gebelikte ortaya çıkar.
Gebeliğin Şüpheli Belirtileri:

 • Bulantı-kusma
 • Sık idrara çıkma
 • Halsizlik
 • Fetal hareketlerin hissedilmesi (yaklaşık 16-20. haftalarda)

Bulgular:

 • Adet gecikmesi
 • Memelerde şişkinlik, dolgunluk
 • Vajende renk değişikliği ve ödem
 • Deride pigment artışı

Gebeliğin Olası Bulguları

 • Karında büyüme (12. haftadan sonra karından hissedilmeye başlar)
 • Jinekolojik muayenede rahimde yumuşama ve büyüme
 • Rahimdeki düzensiz kasılmalar (Braxton-Hicks kontraksiyonları)
 • Fetal yapılar elle hissedilmesi
 • Gebelik testleri (nadiren gebelik dışında da pozitif olabilirler, kesin bulgu kabul edilmez)

Gebeliğin Pozitif (Kesin) Bulguları

 • Fetal kalp atımlarının belirlenmesi
 • Fetal hareketlerin gözlenmesi (20. haftadan sonra)
 • Ultrason ile gebeliğin saptanması

 

{cmp_end}{idkey=3627b1[url=http%3A%2F%2Fwww.nazifeergen.com%2Fgebelik%2F52-gebelik-belirti-ve-bulgulari-nelerdir][title=Gebelik+Belirti+ve+Bulgular%C4%B1+Nelerdir%3F][desc=Gebeli%C4%9Fi+d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCren+veya+kesinle%C5%9Ftiren+birtak%C4%B1m+belirti+ve+bulgular+vard%C4%B1r.+Bunlar%C4%B1n+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+erken+gebelikte+g%C3%B6zlenirken+bir+k%C4%B1sm%C4%B1+daha+ge%C3%A7+gebelikte+ortaya+%C3%A7%C4%B1kar.]}

Etiketler: Gebelik, Gebelik Belirtisi